<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">

<TITLE>Bir Fidan Sizden, Bin Şarkı Bizden</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1254">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF topmargin="0" leftmargin="0">
<div align="center">
  <center>
<TABLE WIDTH=519 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0
style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
        <TR>
                <TD COLSPAN=8 width="555">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_01.jpg" WIDTH=550 HEIGHT=39
alt="Bir Fidan Sizden, Bin Şarkı Bizden"></TD>
        </TR>
        <TR>
                <TD width="90">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_02.jpg" WIDTH=90
HEIGHT=97></TD>
                <TD width="75">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_03.jpg" WIDTH=75 HEIGHT=97
alt="Selami Sahin"></TD>
                <TD width="77">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_04.jpg" WIDTH=77 HEIGHT=97
alt="PINAR DiLSEKER"></TD>
                <TD width="72">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_05.jpg" WIDTH=72 HEIGHT=97
alt="Hilal Ozdemir"></TD>
                <TD width="74">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_06.jpg" WIDTH=74 HEIGHT=97
alt="Esra Ozmen"></TD>
                <TD width="76">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_07.jpg" WIDTH=76 HEIGHT=97
alt="Coskun Sabah"></TD>
                <TD COLSPAN=2 width="91">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_08.jpg" WIDTH=86
HEIGHT=97></TD>
        </TR>
        <TR>
                <TD width="90">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_09.jpg" WIDTH=90 HEIGHT=104
alt="ECE ERKEN"></TD>
                <TD width="75">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_10.jpg" WIDTH=75 HEIGHT=104
alt="GÖKHAN TEPE"></TD>
                <TD width="77">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_11.jpg" WIDTH=77 HEIGHT=104
alt="HAMİYET"></TD>
                <TD width="72">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_12.jpg" WIDTH=72 HEIGHT=104
alt="EMRE ALTUĞ"></TD>
                <TD width="74">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_13.jpg" WIDTH=74 HEIGHT=104
alt="SENİHA"></TD>
                <TD width="76">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_14.jpg" WIDTH=76 HEIGHT=104
alt="HALİL KARADUMAN"></TD>
                <TD width="8">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_15.jpg" WIDTH=3
HEIGHT=104></TD>
                <TD width="83">
                        <IMG SRC="http://www.sanajans.com/images/san_16.jpg" WIDTH=83 HEIGHT=104
alt="TÜLİN ŞAHİN"></TD>
        </TR>
</TABLE>
  </center>
</div>
<div align="center">
  <center>
  <table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:
collapse" bordercolor="#111111" width="548" id="AutoNumber1" height="48">
    <tr>
      <td width="111" height="33" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Selami ŞAHİN</font></b></td>
      <td width="106" height="33" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Ebru YAŞAR</font></b></td>
      <td width="119" height="33" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Hilal ÖZDEMİR</font></b></td>
      <td width="90" height="33" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Yıldız TİLBE</font></b></td>
      <td width="114" height="33" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Coşkun SABAH</font></b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="111" height="18" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Ece ERKEN </font></b></td>
      <td width="106" height="18" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Gökhan TEPE </font></b></td>
      <td width="119" height="27" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Pınar DİLŞEKER</font></b></td>
      <td width="90" height="27" align="center"
bordercolor="#FFFFFF"><b>Emre
      Altuğ</b></td>
      <td width="114" height="27" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Tülin ŞAHİN</font></b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="111" height="31" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Esra ÖZMEN</font></b></td>
      <td width="106" height="31" align="center"
bordercolor="#FFFFFF"><b>Seniha<font face="Verdana" size="2">
</font></b></td>
      <td width="119" height="31" align="center" bordercolor="#FFFFFF"><b>
      <font face="Verdana" size="2">Hamiyet</font></b></td>
      <td width="205" height="31" colspan="2" align="center"
bordercolor="#FFFFFF">
      <b><font size="2">Halil KARADUMAN (yönetiminde)</font></b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="544" height="218" colspan="5">
      <p align="left">&nbsp;</p>
      <hr color="#C0C0C0" width="95%">&nbsp;<blockquote>
        <p align="center"><b><font face="Verdana">Sayın İlgili,..<br>
        <br>
        Kurum ve kuruluşlarımız, her yıl geleneksel olarak sosyo-kültürel
        organizasyonlar düzenlenlemektedirler.<br>
        Ne varki, son yıllarda yaşanan ekonomik olumsuzlukların yanı sıra,
        etkinliklerde yer alan sanatçıların talep etmiş oldukları yüksek
        fiyatlar, bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesini neredeyse
        imkansız hale getirmişti.</font></b></p>
        <p align="center"><b><font face="Verdana">Şan ajans'ın 1996
yılında, &quot;Bir Fidan Sizden,
        Bin Şarkı Bizden&quot; sloganı ile başlattığı kampanya turneleri,
adı geçen
        sorunlara çare olmuş ve bu anlamlı organizasyonları rahatlıkla
        yapılabilir hale getirmiştir. (Kampanyamıza gösterilen büyük ilgi
de
        bunu teyid eder niteliktedir.)</font></b></p>
        <p align="center"><b><font face="Verdana">21. yüzyıla, çok daha
büyük sıkıntılarla
        giren ülkemizde, kampanyamızın önemi bir kat daha artmış
bulunmaktadır.</font></b></p>
        <p align="center"><b><font face="Verdana">Toplumumuzun moral ve
motivasyona her
        zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu dönemde, ajansımız,
        kadromuzda yer alan sanatçıların vermiş oldukları kıymetli
desteklerle,
        aynı anlayış ve daha fazla özveri ile sizlere hizmet vermekten
mutluluk
        duyacaktır.<br>
        Birlikte çalışmayı umar, saygılar sunarız.</font></b></p>
        <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Zekeriya
ÖZKAN&nbsp;&nbsp;
        <br>
        ŞAN AJANS&nbsp;&nbsp; <br>
        Genel Koordinatör<br>
&nbsp;</font></p>
        <p align="left"><font face="Verdana" size="2">
        <span style="font-style: italic">NOT: 6-7 KİŞİLİK SANATÇI
KADROLARIMIZIN
        KONSER BEDELLERİ, PİYASA STANDARTLARININ 1/4 ORANINDADIR.<br>
&nbsp;</span></font></p>
        <p align="left"><font face="Verdana" size="2">
        <span style="text-decoration: underline"><b>İLETİŞİM
:</b></span><span style="font-style: italic; text-decoration:
underline"><br>
        </span>TEL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 0212
        2576790 (pbx)<br>
        FAKS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 0212 2876244<br>
        GSM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 0532 6155767 - 0532
        2539934<br>
        e-mail&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;
        <a href="mailto:zekeriya@sanajans.com">zekeriya@sanajans.com </a>
        <br>
        Web&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;
        <a href="http://www.sanajans.com">www.sanajans.com</a> </font></p>
        <p align="center"><font face="Tahoma" size="2">Herşeye
rağmen&nbsp;bu
        elektronik postayı&nbsp; göndermekle tarafımızdan sizlere bir
rahatsızlık
        verilmiş ise şimdididen özür dileriz...</font></p>
      </blockquote>
      </td>
    </tr>
  </table>
  </center>
</div>
</BODY>
</HTML>